FOR UNGEOMRÅDET

BESTYRELSEN

CUK er et skole/uddannelsesfællesskab for Campus10, Ungdomsskolen og KUI Vejledning. Bestyrelsen har 12 medlemmer, og dens sammensætning er besluttet af kommunalbestyrelsen. Sammensætningen er lavet således, at der altid er repræsentanter for: forældre, elever, skoler, ungdomsuddannelser, organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, og medarbejderne ved alle tre afdelinger i CUK. En repræsentant fra kommunalbestyrelsen, CUK's leder og afdelingsledere fra de tre afdelinger deltager som tilforordnede uden stemmeret

Karina Nymann Jensen
Formand Forældrerepræsentant for CampusU
Steffen Kjær Thiesen
Næstformand og udpeget af Folkeoplysningsudvalget
Anita Kær Jensen
Forældrerepræsentant for Campus10
Tonja Hjaltelin Korsgaard
Udpeget af Folkeoplysningsudvalget
Anne Christina Antunes
Repræsentant for Thisted Gymnasium og HF
Morten Melgaard Krabbe
Udpeget af overbygningsskolerne i Thisted Kommune
Steen Bojsen Jensen
Repræsentant for EUC Nordvest
Steffen Blander Fjordside Nielsen
Formand for Elevrådet, Campus10
John Pedersen
Medarbejder-repræsentant Campus10
Maria Luxhøj Hvass
Elevrepræsentant Fælles Elevråd
Marie Søgaard
Medarbejder-repræsentant Ungdomsskolen
Kasper Hjorth Nielsen
Medarbejder-repræsentant KUI Vejledning

Tilforordnede uden stemmeret

Kenneth Bjerregaard
Udpeget af Thisted byråd
Thomas Frost
Leder af CUK
Søren Ottosen
Afdelingsleder Ungdomsskolen
Lotte Dahlgaard Andersen
Afdelingsleder KUI Vejledning

REFERATER

Referater fra Ungeområdets (CUK) bestyrelsesmøder