• KUI Vejledning

  Om os

  KUI Vejledning giver unge og deres forældre realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.

 • KUI Vejledning

  Om os

  KUI Vejledning giver unge og deres forældre realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.

 • KUI Vejledning

  Om os

  KUI Vejledning giver unge og deres forældre realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.

 • KUI Vejledning

  Om os

  KUI Vejledning giver unge og deres forældre realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.

 • KUI Vejledning

  Om os

  KUI Vejledning giver unge og deres forældre realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.

 • KUI Vejledning

  Om os

  KUI Vejledning giver unge og deres forældre realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.

 • KUI Vejledning

  Om os

Medarbejdere i KUI Vejledning

Lotte Dahlgaard Andersen
Afdelingsleder
Anders Brolev
Specialvejledning på Trombakken, Bedsted Skole, Hanstholm Skole, Rolighedsskolen, Østermølleskolen og STU
Birthe Hauskov Kristiansen
Østre Skole
Gitte Thorup
Friskoler og privatskoler i Thy
Kasper Hjorth Nielsen
Specialvejledning på Østre Skole, Trombakken og STU
Mette Stentoft Nielsen
Tingstrup Skole
Stig Asboe
Hurup Skole og FGU
Susanne Skovbo Agesen
Sjørring Skole
Tor Larsen
Hanstholm Skole, Hannæs-Østerild Skole og FGU
Tlf.:2347 7421
Trine Overgaard
Snedsted Skole

Thisted Kommunes 'Sammenhængende plan for uddannelsesvejledning'

Thisted Kommunes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne