KUI

Folketinget indgik i efteråret 2017 aftale om bedre veje til uddannelse eller job, som blandt andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I Thisted Kommune er det politisk besluttet at den sammenhængende kommunale ungeindsats omhandler unge op til det 30. år.


Den kommunale ungeindsats i Thisted Kommune hedder Den koordinerede Ungeindsats (KUI). KUI dækker over 2 samarbejdende enheder:

  • KUI-Jobcenter bestående af sagsbehandlere, erhvervsvejleder og teamleder Rikke Winther
  • KUI-Vejledning bestående af uddannelsesvejledere og afdelingsleder Lotte Andersen

KUI er ansvarlig for, sammen med andre interessenter, at udmønte Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats".