Om KUI Vejledning

Målet med vejledning er, at unge bliver i stand til at påvirke det liv de lever, så det bliver som de ønsker.

Ungdomsuddannelses vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil.

Vejledningen har særlig fokus på at udvide de unges mulighedshorisont samt på at udfordre de normer, deres oplevelse af mulighederne er  indlejret i.

Gennem vejledningsaktiviteter lærer de unge at træffe beslutninger om deres liv, uddannelse og arbejde – en beslutning der skal træffes mange gange i løbet af et liv. Vejledningen har ligeledes til formål at hjælpe forældrene med at støtte deres børn og unge både i valgprocessen og i overgangen af en uddannelsesaktivitet til en anden.

Vejlederes arbejdsopgave består i  at tilrettelægge vejledningsindsatser ud fra en analyse af målgruppens behov og vejledningspotentiale. De er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, samt om hvilke metoder der kan hjælpe uddannelsesinstitutionerne til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring.

Vejledere behersker mange forskellige vejledningsteorier, metoder og aktiviteter. De er udviklingsorienterede og tager altid udgangspunkt i de unges interesser og forudsætninger. Vejledere har en fagprofessionel uddannelse på bachelor eller kandidatniveau.